Zdieľať

Registračný formulár


Základné informácie

Priezvisko:
Meno:
Titul:
Dátum narodenia: Deň: Mesiac: Rok:
Národnosť:
Ulica:
Číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Okres:
Kraj:
Štátna príslušnosť:


Kontaktné údaje

Telefón:
E-mail:
Facebook: (ak nemáte zadajte nulu)
Skype: (ak nemáte zadajte nulu)
Osobný web: (ak nemáte zadajte nulu)


Ďalšie údaje

Stav:
Počet detí:
Zdravotný stav (klasifikácia):
Pracovné obmedzenia (zdr. problémy):
Fajčenie:
Alkohol:
Drogy:
Základná vojenská služba: (iba v prípade ak ste muž)
Ďalšia služba v ozbrojených zložkách:


Vzdelanie

Základná škola:
Odborné učilište:
OU – som vyučený/á v odbore:
Stredná škola:
Nadstavbové štúdium:
Bakalárske štúdium:
Vysoká škola – druh vzdelania:
Vysoká škola – fakulta:
Vysoká škola - ukončené štúdium na:
Ďalšie vzdelávanie:


Jazykové schopnosti

Ovládam jazyk:
Stupeň ovládania jazyka:


Počítačové schopnosti

PC používateľ:
PC programátor:
PC administrátor:
Počítačové schopnosti hardvérové:


Doterajšia prax

Terajší stav zamestnanosti:
Celková doba nezamestnanosti:
Terajší čistý príjem v Sk (€):
Počet doterajších zamestnaní:
Dôvody zmeny zamestnania:
Dĺžka doterajšej praxe:
Najdlhšia prax v odbore:
Najlepšie viem robiť:


Iné pracovné zručnosti, schopnosti

Remeselnícke práce:
Stredný manažment:
Vyšší manažment:


Ďalšie pracovné spôsobilosti

Ekonomické spôsobilosti:
Manažerské spôsobilosti:
Marketingové spôsobilosti:
Personálne riadenie – spôsobilosti:
Iné spôsobilosti:


Platné oprávnenia, preukazy, osvedčenia, certifikáty, doklady

Obsluha plynových kotlov:
Pilotný preukaz:
Vedenie malých plavidiel:
Viazačský preukaz (viazanie bremien):
Vodičský preukaz:
Ako dlho vlastním vodičský preukaz?:
Najazdených km:
Havaroval/a som?:
Vysokozdvižné vozíky:
Zváračský preukaz:
Žeriavnický preukaz:


Pracovné očakávania

Oblasť práce, v ktorej chcem pracovať:
Najlepšie viem robiť:
Čo chcem zamestnaním riešiť?:
Druh pracovného pomeru:
Očakávaný hrubý plat v Sk (€):
V akých regiónoch chcem pracovať?:
Cestovanie za prácou:
Pracovná doba:
Termín nástupu (do práce možem nastúpiť):


Sebahodnotenie

V správaní, jednaní som:
Obvykle vyvolávam dojem ako:


Poznámka:

Týmto slobodne, výslovne a zrozumiteľne vyjadrujem a dávam svoj súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. Z. spoločnosti AWAMA, na spracovanie, sprístupnenie a poskytnutie inej právnickej alebo fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine, sprostredkujúcej alebo poskytujúcej zamestnanie, mojich vyššie uvedených osobných údajov, potrebných na posúdenie mojej pracovnej spôsobilosti. Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé.

© AWAMA 2011 | Dizajn a kód © Peter Belej
Optimalizované pre IE7 a vyššie, Firefox, Chrome, Opera, Safari